Baarit ovat tyypillisesti joko ravintoloita tai sitten vaihtoehtoisesti vain ravintolan osia. Baareissa istutaan korkean pöydän äärellä, jota kutsutaan suomen kielessä baaritiskiksi. Baareille on tyypillistä se, että niissä myytävät ja tarjoiltavat juomat ja virvokkeet nautitaan saman tien, ei vasta jälkikäteen. Näin ollen alkoholipitoisia juomia tarjoavat myymälät eroavat baareista siinä, että niissä kaupattavat juomat nautitaan tavallisesti myymälän ulkopuolella. Baarit ovat erittäin tavallisesti osana joko ruokia tarjoavaa ravintolaa tai vaihtoehtoisesti vaikkapa hotellin aulaa. Baareissa työskentelee useita eri henkilöitä, kuten esimerkiksi baarin tarjoilijoita sekä baarimestareita. Baareissa monille tärkeää on niiden sosiaalinen aspekti. Baarit ovat monelle paikka tavata ystäviä ja tuttavia. Siksi ne ovat monelle tärkeitä.

Kautta aikain julkisille alkoholijuomien juomiseen ja tarjoiluun tarkoitetuille paikoille on tunnetusti ollut erilaisia nimityksiä. Esimerkiksi kolonialisitina aikoina Yhdysvalloissa tavernoiksi kutsutut tilat olivat tärkeitä sosiaalisen kanssakäymisen kannalta. 1800-luvulla saluunat palvelivat varsinkin työtä tekevän väen tarpeita vapaa-ajan viettotilana. Nykyisin juomia tarjoilevaa tilaa kutsutaan baariksi. 1900-luvun alussa alkoholin tarjoileminen ja nauttiminen kiellettiin useissa maissa, kuten esimerkiksi Suomessa ja Yhdysvalloissa.

Suomessa on melko tyypillistä käyttää sanaa “baari” ilmaisemaan vaikkapa pientä ruokalaa tai kahvilaa, tästä hyvinä esimerkkeinä vaikkapa Valion, Matkahuollon sekä huoltoasemien yhteyksissä sijaitsevat baarit. Perinteen mukaan baareissa saattoi jopa olla lupa keskioluisiin ja itse ravintoloissa lupa A-oikeuksiin. Ulkomaiden kulttuureissa on melko tyypillistä, että vastaavanlaista tarjontaa löytyy tavallisista kahviloista. Nykyisin sanalla “baari” voidaan myöskin tarkoittaa pubia tai yökerhoa perinteisen baarin sijaan.

Suomen maassa tuli vuonna 2018 keväällä voimaan alkoholia koskevan lakipykälän uudistus, mikä poisti aikaisemmin maassamme käytössä olleen alkoholin tarjoilemisen lupien jaottelun kokonaan käytöstä. Aikaisemmin käytössä oli kolme eri laista lupaa:

  • käsitti luvan käymisen avulla valmistettujen, enintään 4,7 prosenttisten etyylialkoholia sisällään pitävien juomien tarjoiluun
  • käsitti luvan mietojen, enintään 22 prosenttia etyylialkoholia sisällään pitävien juomien tarjoiluun
  • käsitti luvan vahvojen, enintään 80 prosenttia etyylialkohlia sisältävien juomien tarjoiluun

Tupakointia yritetään jatkuvasti torjua erilaisin keinoin. Tässä torjumisessa on kuitenkin ollut suurena haittana se, että Suomen maassa on edelleen sallittua tupakoida ravintoloiden sisällä sijaitsevissa tupakointitiloissa. Maailman terveysjärjestö WHO on kehottanut tupakoimisen torjumista koskevan sopimuksensa ohjeissa sopimuksessa osallisia jäsenmaita luomaan ympäristöistä täysin savuttomia ilman erillisiä tupakointiin tarkoitettuja tiloja. Tätä kieltoa on myöskin haluttu laajentaa koskemaan ravintoloiden terasseja sekä sisäänkäyntien välittömiä läheisyyksiä. Kokonaan savuttomat ravintolat käyttävätkin tätä kilpailuvalttinaan, mikä vetoaa eritoten täysin savuttomiin ja tupakointia vastustaviin ihmisiin, jotka eivät halua tupakan savuja ruokansa lähelle ja haluavat nauttia ateriastaan puhtaassa raikkaassa ilmassa.

Baareille on tyypillistä se, että niissä pauhaa musiikki erittäin kovalla volyymilla. Tälle löytyy psykologinen selitys, sillä tunnetusti kovalla äänellä soiva musiikki vauhdittaa alkoholin juomista, mihin saattaa ainakin osittain olla syynä taustalla soivan hälinän negatiivinen vaikutus sosiaaliseen seurusteluun, kuten ystävien kanssa keskusteluun.

Terveydestä kiinnostuneille ja omansa puolesta huolehtiville baari on todennäköisesti väärä paikka, eikä vain siksi että alkoholin vaikutukset ihmiseen ovat todistetusti huonot. Suurimmassa osassa baareista melutaso on nimittäin haitallisella korkeudella. Melun raja-arvona pidetään yleisesti 85 desibelin keskiarvoa, ja kuulovaurion syntymiseen vaaditaan vain muutaman minuutin oleskelu tälläisen arvon ylittävässä tilassa. 100 desibelin äänenvoimakkudessa riittää 15 minuutin oleskelu ilman kuulosuojaimia, ja kuulovaurio voi jo olla syntynyt. Tämä arvo ylittyy suurimmassa osassa karaokea tarjoavista baareista.